Maria Dizzia

Above the Shadows (2019)
5.8
HD

Above the Shadows (2019)

Një grua e re që është venitur deri në pikën e të bërit e padukshme, duhet të gjejë rrugën e kthimit me ndihmën e një burri që mund ta shohë atë.